!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

Sophantering och källsortering
Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall.
Kärlen är placerade i diskbänksskåpet och töms i gemensamma sophusen vid parkeringen.
Här finns behållare för våta sopor och för viss källsortering.

Utskriftvänlig version